Suomen venäläinen historia

Tämä sivusto on omistettu projektille,
joka valottaa Suomen historiaa lähes 300 vuotta täällä asuneiden venäläisten elämän kautta.
Sivustolla on projektin päähenkilöiden videohaastatteluja, valokuvia,
arkistomateriaaleja sekä muita projektin aiheeseen liittyviä mielenkiintoisia aineistoja

Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liiton hallinnoima hanke Venäjänkielisten monikulttuurisuus Suomen voimavarana yrittää säilyttää muistot menneisyydestä sekä tarjota uusille sukupolville mahdollisuuden tutustua edellisten sukupolvien ainutlaatuiseen kokemukseen miten voi tulla suomalaisen yhteiskunnan osaksi, menettämättä omaa kieltään, identiteettiään ja kulttuuriaan. Menneisyyden muistoja täytyy vaalia, sillä juuri ne luovat sen perustan, jolle me voimme rakentaa tämänpäiväisen elämämme ja lastemme tulevaisuuden perusrakenteet. Tämän projektin on siis tarkoitus palvella myös tulevia sukupolvia.

Projektin päämääränä on luoda audiovisuaaliset todisteet venäjänkielisen väestönosan läsnäolosta Suomessa viimeisten lähes 300 vuoden aikana. Siitä, miten Suomessa asuneet venäläiset ja venäjänkieliset ovat kaikkien näiden vuosien aikana säilyttäneet kielensä, perinteensä ja kulttuurinsa, miten he ovat välittäneet omat kokemuksensa ja tietoon perustuvan osaamisensa omille lapsilleen, lapsenlapsilleen sekä lastenlastenlapsilleen. Suomen venäläiset vaikuttivat merkittävästi maan talouteen, historiaan ja kulttuuriin. Esimerkiksi suomalaista teatteria, balettia, kuvaamataiteita ja kirjallisuutta on lähes mahdotonta kuvitella ilman venäläistaustaisia nimiä. He ovat aidosti osa Suomen historiaa. Heidän kohtalojen kautta voi seurata miten Suomi on elänyt 1750-luvun alkaen. Juuri tämän takia yksi tärkeimmistä projektin kohderyhmistä ovat nyky- Suomen venäjänkieliset nuoret. Uskomme, että heille olisi erittäin hyödyllistä tuntea venäläisen ja venäjänkielisen Suomen historiaa. Tämä olisi tärkeätä niin meille nykyisyydessä kuin myös meille tulevaisuudessa. Kieli yhdistää menneisyyden ja tulevaisuuden. Siksi projektin päähenkilöiden kokemukset ovat erittäin arvokkaita meille kaikille.

Muutamia johtopäätöksiä:

1. Menneisyyttä ei pidä unohtaa, ilman menneisyyttä ei ole tulevaisuutta.
2. Nuoret kiinnostuvat omista juuristaan usein liian myöhään. Silloin ei ehkä enää ole ketään, keltä kysyä…
3. Kielen säilyttäminen on tärkeää niin jokaisen yksilön kuin myös koko yhteiskunnan kannalta. Tämä pätee yhtä paljon Suomen menneisyyden kuin tulevaisuudenkin suhteen.
4. Suomen venäläisten historia — on Suomen historiaa.

(Yksityiskohtaisemmin — osioissa «Projektista»)

Mikäli teiltä löytyy Suomen venäläisten historiaan liittyviä materiaaleja, kirjoittakaa tähän osoitteeseen:
info@faro.fi