Rysk historia i Finland

Denna internetportal är tillägnad ett arbetsprojekt
som tar fram 300 år av Finlands historia genom minnen av ryska invånare som bott här sedan generationer.
Portalen består av videointervjuer med vissa huvudpersoner, fotografier,
arkivmaterial och annat intressant material i anknytning till projektet

Förbundet för Finlands ryskspråkiga föreningar har inom ramen för projektet Mångkulturella ryskspråkiga – en rikedom i Finland, samlat in minnen för att ge den yngre generationen och kommande generationer en inblick i hur tidigare generationer kunde bli en del av det finländska samhället utan att förlora sin identitet, sitt språk och sin kultur.

Uppgiften var att i audiovisuell form beskriva att det funnits ryskspråkiga i Finland i nästan trehundra år, hur ryssar och ryskspråkiga under den här tiden kunnat bevara sitt språk, sina traditioner och sin kultur, hur de har förmedlat sina erfarenheter och kunskaper till sina barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Finlandsryssarnas insatser i Finlands kultur ekonomi och historia är betydande. Det är inte möjligt att tala om teater, balett, musik, konst och litteratur utan att nämna ryska namn. En del familjer har bott i Finland sedan medlet av 1700-talet, deras familjehistorier kompletterar bilden av livet i 1700-talets Finland.
Projektet riktar sig särskilt till ryskspråkiga ungdomar i dagens Finland, det är viktigt att de känner till det ryska Finlands historia, landets ryskspråkiga historia. Det är synnerligen viktigt för oss och för dem som lever här i framtiden. Språket är det band som binder samman det förgångna, nuet och framtiden. Därför är projektets huvudpersoners erfarenheter mycket värdefulla för oss alla.

Några slutsatser:

1. Man får inte glömma det förgångna och erfarenheterna från det förgångna. Utan det förgångna finns ingen framtid.
2. Ungdomar börjar alltför sent intressera sig för sina rötter och sin historia (senare finns det kanske ingen som man kan fråga).
3. Att bevara språket är viktigt för varje individ, men också för hela samhället, för dagens Finland och Finlands framtid.
4. Finlandsryssarnas historia är en del av Finlands historia.

(Mera detaljerat i «Om projektet«)

Skriv till den här adressen: info@faro.fi om ni har material om finlandsryssar.