Om projektet

Mångkulturella ryskspråkiga — en rikedom i Finland

flag Euroopan unionin kotouttamisrahasto osallistuu hankkeen rahoittamiseen

Verkställare: Förbundet för Finlands ryskspråkiga föreningar, FARO rf
(FARO ry)

Tidtabell för projektet: 01.01.2009—31.12.2010
Finansiering: EU:s integrationsfond; Undervisnings- och kulturministeriet; FARO
Projektkoordinator: FARO

Kontaktuppgifter:
FARO
Finlands ryskspråkigas förbund rf
Hitsaajankatu 6
00810 Helsingfors

Telefon: +358456527869
E-posti: info@faro.fi

Videopresentation av projektet

Den här filmen visades för en större publik på Alexandersteatern i Helsingfors den 28.11.2009.


Längd: 16 minuter
Språk: ryska
Undertext: finska

Vi tackar
Många olika personer har hjälpt oss med projektet – historiker, filologer, redaktörer, lärare och representanter för finlandsryssar:
Katja Bashlovka, Natalia Baschmakoff, Irina Björkelund, Eilina Gusatinsky, Tatjana Karpinsky, Irinja Karvonen, Anna Leskinen, Irina Lukka, Reijo Nikkilä, Boris Paulomo, Aleksanteri Porokara, Zinaida Pogreboff, Ekaterina Protassova, Olga Saltikoff, Richard Sirén, Nina Schavoronkoff. Projektet skulle inte ha blivit av utan våra huvudpersoners berättelser. Dessa är: Lidia och Antero Pekkarinen, Nikolai, Jaana ja Tiina Uschanoff, Tamara Popoff-Veltchev och Marin Veltchev, Marina Wallman, Kirill ja Ludmila Härkänen, Mihail Novitsky, Vladimir von Witte, Marianna Rumjantseva, Nikolai Ratschinsky, Sergei Pogreboff, Maria Munsterhjelm, Vladimir Krestjanoff, Irina Miroljubov, Aleksij Miroljubov och Aleksandra Miroljubov-Nurmela.

Arbetsgruppen: Sami Antinniemi (SankoMedia, vidoinspelning, editering), Alexander Bronstein och Dmitri Ovchinnikov (Fotoklubi Subjektiv, foto), Kirill Reznik (FARO, projektkoordinator).