Videointervjuer

Lidia Pekkarinen Marina Wallman
Лидия Пеккаринен Föräldrar
Barndom
Familj
Karriär
Självidentifikation
Fördelar och nackdelar med ryskhet
Budskap till ungdomen
Om mig själv på finska
Марина Вальман Föräldrar
Barndom
Familj
Karriär
Självidentifikation
Fördelar och nackdelar med ryskhet
Budskap till ungdomen
Om mig själv på andra språk
Tamara Popova-Veltcheva Maria Munsterhjelm
Föräldrar
Barndom
Familj
Karriär
Självidentifikation
Fördelar och nackdelar med ryskhet
Budskap till ungdomen
Om mig själv på finska
Föräldrar
Barndom
Familj
Karriär
Marianna Rumjantseva
Kirill Härkänen
Föräldrar
Barndom
Familj
Karriär
Självidentifikation
Fördelar och nackdelar med ryskhet
Budskap till ungdomen
Om mig själv på finska
Föräldrar
Barndom
Familj
Karriär
Självidentifikation
Fördelar och nackdelar med ryskhet
Budskap till ungdomen
Om mig själv på finska
Nikolai Ratschinsky Sergey Pogreboff
Föräldrar
Barndom
Familj
Karriär
Självidentifikation
Föräldrar
Barndom
Familj

Självidentifikation
Fördelar och nackdelar med ryskhet
Budskap till ungdomen
Om mig själv på finska
Mihail Novitsky Mirolybovin perhe
Föräldrar
Barndom
Familj
Karriär
Fördelar och nackdelar med ryskhet
Budskap till ungdomen
Om mig själv på finska
Föräldrar
Barndom
Familj
Karriär
Självidentifikation
Fördelar och nackdelar med ryskhet
Budskap till ungdomen
Vladimir Krestjanoff Vladimir von Witte
Föräldrar
Barndom
Familj
Karriär
Självidentifikation
Fördelar och nackdelar med ryskhet
Budskap till ungdomen
Föräldrar
Barndom
Familj
Karriär
Självidentifikation
Fördelar och nackdelar med ryskhet
Om mig själv på finska
Nikolai Uschanoff
Karriär